POSZUKIWANIE MAJĄTKU/OGNIVO

Komornik Sądowy jest uprawniony do ustalenia majątku dłużnika, z którego może być poprowadzona egzekucja. Wierzyciel może wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucjnego zlecić Komornikowi za wynagrodzeniem poszukiwanie majątku dłużnika , zgodnie z którym komornik kieruje zapytania do:
  • Urzędu Skarbowego -  e-Urząd Skarbowy

  • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • Ewidencji Pojazdów

  • System OGNIVO (zapytanie o rachunki bankowe dłużnika)

  • Centralnej ewidencji działalności gospodarczej


    Informuje że w Kancelarii wykorzystuje się do prowadzenia postępowań egzekucyjnych systemy teleinformatyczne.

Aby pobrać szczegółowy wykaz banków komercyjnych i banków spółdzielczych uczestniczących w elektronicznym systemie OGNIVO kliknij link poniżej.

Pliki do pobrania