LICYTACJE

URSUS C 330

Wartość szacunkowa Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 1136/18                                                                                                                                                                                              Limanowa, dnia 2018-11-30
w  odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1136/18


 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej mający kancelarię w Limanowej przy ul. Spacerowa 7c/3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27/12/2018 roku o godz. 11 00 odbędzie się w miejscowości Niedźwiedź 170 (34-735) pierwsza licytacja ruchomości  należących do dłużnika

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p. Opis licytowanej ruchomości ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 URSUS C 330 Rok produkcji: 1982 1,00 18 000,00 zł 13 500,00 zł

brak zdjęć,
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 1.800,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu wskazanym jak wyżej.


Za zakupione ruchomości komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Jednocześnie komornik zawiadamia, że licytacja nie może rozpocząć się później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w obwieszczeniu.