LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Regały Magazynowe-Paletowe

Wartość szacunkowa Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 555/18                                                                                                                                                                                                      Limanowa, dnia 2018-04-20
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  
Km 555/18 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej mający kancelarię w Limanowej przy ul. Spacerowa 7c/3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10 00 odbędzie się w miejscowości Borek Strzeliński ul.  Nowowiejska 1  pierwsza licytacja ruchomości  należących do dłużnika

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
L.p. Opis licytowanej
 ruchomości
ilość Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa łączna
1 Regały Magazynowe - Paletowe wymiary. wys. 450 cm, dł. 400 cm i głęb. 260 cm 100,00 1 000,00 zł 100 000,00 zł
2 Regały Magazynowe - Paletowe składane wymiary wys. 200 cm, dł. 270 cm i głęb. 120 cm 100,00 500,00 zł 50 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu do której należy doliczyć podatek VAT 23%
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu wskazanym jak wyżej.

Za zakupione ruchomości komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Jednocześnie komornik zawiadamia, że licytacja nie może rozpocząć się później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w obwieszczeniu.

Obwieszczenie o powyższym zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Strzelinie