LICYTACJE

maszyny przemysłowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 1672/17                                                                                                                                                              Limanowa, dnia 2018-10-04
w  odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1672/17
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej mający kancelarię w Limanowej przy ul. Spacerowa 7c/3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31/10/2018 roku o godz. 08 30 odbędzie się w miejscowości Kasina Wielka 149 druga licytacja ruchomości  należących do dłużnika

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p.

Opis licytowanej ruchomości

ilość

Suma oszacowania

Cena wywołania

1

Tokarka TUJ 50x200

1,00

21 350,00 zł

10 675,00 zł

2

Ubijak WACKER NEUSON BS 50-2

1,00

4 095, 00 zł

2 047,50 zł

3

Agregator prądotwórczy ITC Power GG5000L

1,00

1 350, 00 zł

675,00 zł

4

Łyżka do koparki "glinówka"

1,00

444,00 zł

222,00 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu wskazanym jak wyżej.

Za zakupione ruchomości komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Jednocześnie komornik zawiadamia, że licytacja nie może rozpocząć się później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w obwieszczeniu.